Geomeetria

VÕRDHAARNE KOLMNURK

KOLMNURGA KOLMAS NURK

KOLMNURK - vali õige vastus

PINDALA JA ÜMBERMÕÕDU ARVUTAMINE - Ristkülik', 'Ruut', 'Ring' või 'Kolmnurk'

KOLMNURGA PINDALA - pesapall

SILMA JÄRGI kolmnurga pindala arvutamine

KOLMNURK - teooria

RINGJOON JA RING 

PEEGELDUS

Peegeldus 

KUJUNDIDTE PEEGELDAMINE

KIRJUTA KOORDINAAT

LEIA KOORDINAADID

KOORDINAADID - MÄNG

SIMPSONI  SÕÕRIKUD - määra asukoht

ASTEROIDID

KOORDINAADID - leia koordinaat, millel on enim kujundeid

MÄÄRA KORDINAADID - määra koordinaadid

KÜMNENDMURD
Matemaatika
Eesti keel