ANDEKATELE
EMAKEEL JA LUGEMINE
Matemaatika

Teisendamine


KORDAMINE

Leia kujundile sobiv pinnalaotus

Massiühikute teisendamine

Massiühikute teisendamine

Pikkusühikute teisendamine

Pikkusühikute teisendamine

Kirjuta �ige kellaaeg - tund, minut

KIRJALIK LIITMINE

LOETLE KUUBIKUID

ARITMEETILINE KESKMINE

TEHTED KüMNENDMURRUGA  -  EXCELI TööLEHT

KÜMNENDMURDUDE LAHUTAMINE - vali tase medium

K�MNENDMURDUDE LIITMINE  - vali tase medium

K�MNENDMURDUDE LIITMINE JA LAHUTAMINE  - miljonim�ng

KORRUTAME  10, 100, 1000, ... KA KÜMNENDMURDE

TEISENDAME MURRU KÜMNENDMURRUKS JA VASTUPIDID

REASTAME SUURUSE JÄRGI KÜMNENDMURDE

KÜMNENDMURD JOONEL

KÜMNENDMURRU LIITMINE

LOE JA KIRJUTA ARV KÜMNENDMURRUNA

TEISENDAMINE 

ÜMARDAMISMÄNG

ÜMARDA TUHANDELISENI

ÜMARDA LÄHIMA JÄRGUNI 

KÜMNENDMURRUD - reasta 

MURDUDE LAHUTAMINE  - samanimelised murrud

MURDUDE LAHUTAMINE - aja peale (1 minut)

MURDUDE LIITMINE - samanimelised murrud

MURDUDE LIITMINE - aja peale (1 minut)

LIHTMURD  SEGAMURRUKS

SEGAMURD LIHTMURRUKS

JAGAMISKAHUR

JAGUVUSE TUNNUSED 

PELIKAN PÜÜAB MURDE - kui tuleb ette REGISTRATION, siis vajuta MAYBE LATER

MURRUD - murru nimetamine piruka ja joone abil, vanaisa mÄngib peitust

LOO ISE MURD

KIRJUTA MURD

KIRJUTA MURD

OSA LEIDMINE ARVUST

ALGARVUD JA KORDARVUD

veelkord SÜT ja VÜK

JAGUVUSE TUNNUSED

JAGUVUS2 - kl�psa arvudel, mis jaguvad �leval antud arvuga

KAHE ARVU ÜHISTEGURI LEIDMINE

TESTI ENNAST - SÜT JA VÜK - miksike

MÕÕDA NURGA SUURUS

NURK - kutsu kiigutamine 

NURK2  - silma j�rgi nurga suuruse m��ramine  

planeedid eri nurga all - LEIA �IGE NURK

LEIA ÕIGE NURK  - pommitame tulnukaid

MALLI KASUTAMINE

ÕPIME NURKI MÕÕTMA 

ARVKIIR 

ARVU RIDA - lossi  pommitamine

uuri